Niet meer dan 65% van het potentieel wordt gebruikt

Eruit halen wat erin zit

Uit onze onderzoeken blijkt dat het menselijk potentieel - de natuurlijke talenten van de medewerkers van een organisatie - slechts ten dele gebruikt wordt. De invullers van de STRATCH Human & Corporate Vitality Scan geven aan, dat in hun beleving gemiddeld 65% van hun potentiële mogelijkheden en vaardigheden wordt gebruikt. Uit ons eigen onderzoek komen de onderstaande factoren het sterkst tot uitdrukking.

Top 3 van factoren die vitaliteit belemmeren

 • 1. er niet naar uitkijken om te gaan werken

 • 2. belemmeringen om het werk goed te doen

 • 3. spreken over vooruitgang

Top 3 van factoren die vitaliteit bevorderen

 • 1. gelegenheid om nieuwe dingen te leren

 • 2. werk doen waar hij/zij goed in is

 • 3. hele dag werk is geen zware belasting

Uit onderzoek van Harvard Business Review ("Turning Great Strategy Into Great Performance" 2005) blijkt dat deze verspilling is toe te wijzen aan:

Verspilling7,5% benodigde middelen niet voor handen
5,2% beleid en strategie niet goed gecommuniceerd
4,5% benodigde actiestappen niet goed aangegeven
4,1% onduidelijke verantwoordelijkheid bij uitvoering
3,7% belemmeringen vanwege bureaucratie / cultuur
3,0% ondeugdelijke aansturing bij uitvoering
3,0% ondeugdelijke beloningstructuur
2,6% ondeugdelijke leiding
1,9% weinig betrokkenheid bij leiding
0,7% ondeugdelijke strategie

63,1% gemiddeld gerealiseerde prestatie

 • Ik word gezien

  “De scan geeft nauwkeurig weer hoe ik me op dat moment voelde. Ik word gezien!”

 • Verrassend

  “... de uitkomsten van de scan waren verrassend!”

 • Haarscherp

  “De scan geeft haarscherp aan waar ik alert op moet zijn...”

 • Wat niemand durfde te zeggen

  “Het groepsrapport brengt thema's aan het licht die iedereen kent, maar die niemand hardop heeft durven zeggen.”